قیمت ها

قیمت گذاری ساده ، شفاف ، ارزان

دمو

 • فقط یک ماه
 • امکان تعریف نامحدود اپراتور
 • امکان اتصال نامحدود پیج اینستاگرام
 • امکان اتصال نامحدود واتس‌اپ
 • عدم محدودیت در تعداد پاسخ‌گویی
رایگان
تومان

پایه

 • ماهیانه
 • امکان تعریف 2 اپراتور+ ادمین
 • امکان اتصال ۲ پیج اینستاگرام/واتس‌اپ
 • امکان اتصال به واتس‌اپ
 • عدم محدودیت در تعداد پاسخ‌گویی
۳۰۰,۰۰۰
تومان
ویژه

رشد

 • ماهیانه
 • امکان تعریف ۵ اپراتور+ ادمین
 • امکان اتصال ۵ پیج اینستاگرام/واتس‌اپ
 • امکان اتصال واتس‌اپ
 • عدم محدودیت در تعداد پاسخ‌گویی
۷۵۰,۰۰۰
تومان

حرفه ای

 • ماهیانه
 • امکان تعریف ۱۰ اپراتور+ ادمین
 • امکان اتصال ۱۰ پیج اینستاگرام/واتس‌اپ
 • امکان اتصال واتس‌اپ
 • عدم محدودیت در تعداد پاسخ‌گویی
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان